Privacyverklaring - Mijn Monumentjes

Oprechte aandacht voor jouw verhaal

Privacyverklaring

Mijn Monumentjes respecteert de privacy van haar gebruikers. Zij verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet

Over Mijn Monumentjes

De website www.mijnmonumentjes.nl wordt beheerd door Mijn Monumentjes (hierna te noemen MM). MM is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit zijn de bedrijfs- en contactgegevens van MM:

Mijn Monumentjes

Warenargaarde 427

7329 GJ Apeldoorn

++ 31 (0)6-311 666 61

www.mijnmonumentjes.nl

info@mijnmonumentjes.nl

KVK:66492505

BTW: NL00168959B20

Welke gegevens verzamelt Mijn Monumentjes?

Wanneer jij je online aanmeldt voor inspiratiemails of een gratis download, het contactformulier op de website invult, informatie over diensten en producten van MM aanvraagt of klant wordt bij MM, dan vraagt MM een aantal gegevens van je. Alleen de gegevens die je zelf verstrekt worden door MM verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • Woonplaats
 • Nummer bankrekening

Bovenstaande gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je naam en e-mailadres gebruikt MM voor het beantwoorden van jouw vraag op het contactformulier van de website en voor het verzenden van commerciële e-mails
 • Je telefoonnummer wordt gebruikt om je te informeren over de betaalde producten van MM en voor adviesgesprekken. Dit telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt wanneer je hebt aangegeven over voorgaande gebeld te willen worden. Nadat er telefonisch contact is geweest, verwijdert MM jouw telefoonnummer, tenzij je klant wordt bij MM
 • Je NAW gegevens worden gebruikt wanneer je klant wordt bij MM. Deze gegevens zijn nodig om je een factuur te kunnen sturen die voldoet aan de wettelijke eisen voor facturen
 • Je rekeningnummer wordt uitsluitend gebruikt om een aan MM betaald bedrag aan jou te kunnen retourneren, wanneer dit volgens de algemene voorwaarden van MM van toepassing is

Door jouw gegevens aan MM te verstrekken geef je MM toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken

Met wie deelt MM jouw gegevens?

MM werkt samen met een aantal partijen die hieronder apart genoemd worden.

 • Laposta: Voor nieuwsbrieven en ander mailverkeer maakt MM gebruik van Laposta. MM heeft met Laposta een verwerkersovereenkomst, waarin is opgenomen hoe Laposta ervoor zorgt dat persoonsgegevens veilig opgeslagen worden
 • SYS Platform: MM maakt gebruik van het SYS Platform, waarop de website, het betalingssysteem en de online leeromgeving draait. MM heeft met het SYS Platform een verwerkersovereenkomst, waarin is opgenomen hoe het SYS Platform ervoor zorgt dat jouw persoonsgegevens veilig opgeslagen worden. Een onderdeel van deze beveiliging is bijvoorbeeld het SSL certificaat op de website, dat ervoor zorgt dat jouw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies of onrechtmatige verwerking

Cookies

MM maakt gebruik van cookies op de website. Een cookie is een klein bestandje dat door de website van MM wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat wordt geplaatst waar je de website van MM mee bezoekt. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website van MM worden terug gestuurd, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je hier vinden. De cookies op de website worden gebruikt onderstaand doeleind:

 • Google Analytics: MM maakt voor haar website gebruik van de cookies van Google Analytics. De gegevens die zo verzameld worden, gebruikt MM om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en te kunnen zien welke informatie bezoekers van de website het meest waardevol vinden. De gegevens die op deze manier verzameld worden kan MM niet herleiden tot namen of e-mailadressen

Op de website van MM tref je ook regelmatig links naar andere websites aan. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Raadpleeg daarvoor de privacyverklaring van de betreffende websites

Wanneer je de cookies die MM gebruikt wilt uitschakelen of verwijderen, dan kun je dit doen via je browserinstellingen. Gebruik de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen of ga naar de website Your Online Choices voor meer informatie

Bewaartermijn

Wanneer je je uitschrijft voor mailtjes van MM, worden jouw gegevens zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand vernietigd

Wanneer je klant geworden bent bij MM, is MM wettelijk verplicht jouw gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze termijn worden jouw gegevens vernietigd

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens in te trekken, waarna MM jouw gegevens niet meer gebruikt. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, zoals die plaatsvond vóór de intrekking

Je hebt altijd recht op inzage in jouw persoonsgegevens en op rectificatie van jouw persoonsgegevens. Als je wilt weten welke persoonsgegevens MM van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen

Je hebt recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van of overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen

MM neemt jouw verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt verstaan een brief en/of e-mail. Voor de contactgegevens van MM zie de voettekst van dit document

Wanneer je het op enig moment niet eens bent met de manier van verwerking van jouw gegevens door MM, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen in de privacyverklaring van MM

MM behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding

Scroll naar top
Mijn Monumentjes draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders